CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC THANH GIANG THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG THÁNG 08 NĂM 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo đơn hàng tháng 8 năm 2016 với những ngành nghề rất phổ biến.

1.Đơn hàng Chế biến thực phẩm thi tuyển ngày 08 , 09 , 10 tháng 08 năm 2016

Thông tin đơn hàng

=================================

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : Minato Shokuhin

– Địa điểm : Okinawa

– Ngành nghề và nội dung công việc : Chế biến thực phẩm ( trong siêu thị )

– Giới tính : Nữ

– Số lượng tuyển : 15 người

– Số lượng dự thi : 30 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 19 đến 29 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Chế biến thực phẩm

– Yêu cầu khác : Tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + Sức khỏe tốt

– Lương cơ bản : 13,2 man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch dự kiến sơ tuyển : ngày 25/07/2016

– Lịch thi tuyển: ngày 08, 09 , 10 tháng 08 năm 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : tháng 12 năm 2016Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng chế biến thực phẩm

2.Đơn hàng May Quần Áo thi tuyển ngày ngày 08, 09 , 10 tháng 08 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang cung cấp thông tin đơn hàng như sau:

=================================

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : Hệ thống Công Ty MADONA

– Địa điểm : Okinawa

– Ngành nghề và nội dung công việc : May Quần áo

– Giới tính : Nữ

– Số lượng tuyển : 05 người

– Số lượng dự thi : 12 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 21đến 32 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về may mặc.

– Yêu cầu đặc biệt : Tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + Sức khỏe tốt

– Yêu cầu khác : Thị lực tốt 10/10,  không bị mù màu.

– Lương cơ bản : 13,2 man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch dự kiến sơ tuyển : ngày 25/07/2016

– Lịch thi tuyển: ngày 08, 09 , 10 tháng 08 năm 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : tháng 12 năm 2016

>> Xem thêm: Tuyen baito mien phi 新大久保、白金台駅

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng may mặc

3.Đơn hàng Vận hành máy CNC, Tiện thi tuyển ngày 08, 09 , 10 tháng 08 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang cung cấp thông tin đơn hàng như sau:

=================================

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : Onobe-Ro, Oshima Kogyo

– Địa điểm : Fukushima

– Ngành nghề và nội dung công việc : Vận hành máy CNC,Tiện

– Giới tính : Nam

– Số lượng tuyển : 12 người

– Số lượng dự thi : 20 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 21đến 32 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên

– Yêu cầu đặc biệt : Tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + biết đọc bản vẽ kỷ thuật

– Lương cơ bản : 13  man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch dự kiến sơ tuyển : ngày 25/07/2016

– Lịch thi tuyển: ngày 08, 09 , 10 tháng 08 năm 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : tháng 12 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng kỹ sư điện

4.Đơn hàng Chế biến đồ ăn sẵn thi tuyển tháng 08 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang cung cấp thông tin đơn hàng như sau:

=================================

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : TOKATSU FOODS CO.,LTD

– Địa điểm : Tochigi

– Ngành nghề và nội dung công việc : Chế biến đồ ăn sẵn

– Giới tính : Nữ

– Số lượng tuyển : 16 người

– Số lượng dự thi : 30 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 19 đến 29 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm chế biến thực phẩm .

– Yêu cầu đặc biệt : Tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + sức khỏe tốt

– Lương cơ bản : 14,2 man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch dự kiên sơ tuyển : ngày 25/07/2016

– Lịch thi tuyển:  tháng 08 năm 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : tháng 02 năm 2017

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn

5.Đơn hàng Cơ  khí thi tuyển ngày 02 tháng 08 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang cung cấp thông tin đơn hàng như sau:

=================================

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : Ohshima Kogyo Co., Ltd

– Địa điểm : Tokyoto

– Ngành nghề và nội dung công việc : Cơ khí

– Giới tính : Nam

– Số lượng tuyển : 06 người

– Số lượng dự thi : 12 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 21 đến 32 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về cơ khí .

– Yêu cầu đặc biệt : học tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + sức khỏe tốt

– Lương cơ bản : 16  man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch thi tuyển:  02/ 08/ 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : 05/08/2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng cơ khí

6.Đơn hàng Giàn Giáo thi tuyển ngày 02 tháng 08 năm 2016

Công ty cổ phần du học Thanh Giang cung cấp thông tin đơn hàng như sau:

– Nghiệp đoàn: SHINNIHON IGYOSHU JIGYO Kyodo KUMIAI

– Xí nghiệp tiếp nhận : Ohshima Kogyo Co., Ltd

– Địa điểm : Tokyoto

– Ngành nghề và nội dung công việc : Giàn giáo

– Giới tính : Nam

– Số lượng tuyển : 07 người

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

– Độ tuổi : Đủ 21 đến 32 tuổi

– Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Tay nghề : Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 2 năm làm về xây dựng .

– Yêu cầu đặc biệt : Tiếng Nhật giao tiếp tốt ( Bài 10 trở lên ) + sức khỏe tốt, biết đọc bản vẽ kỷ thuật.

– Lương cơ bản : 16  man / tháng,  có làm thêm.

– Trợ cấp tu nghiệp tháng đầu : 6 man

– Lịch thi tuyển:  02/ 08/ 2016

– Ngày dự kiến nhập cảnh : 02/07/2017

Công ty cổ phần du học Thanh Giang thông báo tuyển sinh tháng 8 năm 2016 đơn hàng giàn giáo

* Địa chỉ liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC THANH GIANG

Lô 18 đường Nguyễn Phục, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel : 0373 851 936           Phone : 0967 069 487  ( Anh Nam )  –  0973 615 456 ( Anh Trung )

Email: thanhgiangthanhhoa2212@gmail.com        

Web: www.duhocthanhgiang.com

 

Check Also

Du học Thanh Giang cách chia sẻ cách tiết kiệm tại Nhật

Công Việc Miễn Phí Cho Người Việt

アルバイト(ベトナム人)急募 CAN TUYEN GAP 最寄り駅:  溝の口駅。công việc bắt đầu sớm nên ưu tin những người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *