Bảng tin :
Home » Học Tiếng Nhật » Ngữ pháp Minna no Nihongo bài 2

Ngữ pháp Minna no Nihongo bài 2

Hôm nay Thanh Giang Seikou sẽ giới thiệu đến các bạn ngữ pháp Minna no Nihongo bài 2 nhé ! Hãy cùng học Tiếng Nhật mỗi ngày cùng Thanh Giang Seikou .

1. これ / それ / あれ は N です

 • Nghĩa : Cái này/cái đó/cái là N
  [これ] :Cái này, này ( vật ở gần với người nói)
  [それ] :Cái đó, đó ( Vật ở xa với người nói)
  [あれ] :Cái kia, kia ( Vật ở xa người nói và người nghe)
 • Ví dụ :
  これ は ほん です。
  Đây là quyển sách
  それ は じしょです。
  Đó là quyển từ điển
  あれ は かばん です。
  Kia là cái cặp sách
 • Với câu hỏi xác nhận nội dung nào đó đúng hay sai, ta chỉ cần thêm [か] vào cuối câu.
  Ví dụ :
  それ は テレホンカード ですか。
  Kia có phải là thẻ điện thoại không?

2.そう です/そうじゃありません

 • Cách dùng : Được dùng trong câu nghi vấn danh từ để xác nhận nội dung nào đó đúng hay sai, có phải không?
  はい、そうです。
  Vâng, phải.
  いいえ、そうじゃありません。
  Không, Không phải
 • Ví dụ :
  それ は テレホンカード ですか。
  Kia có phải là thẻ điện thoại không?
  はい、そうです。
  Vâng, phải.
  いいえ、そうじゃありません。
  Không, không phải

3. この/その/あの N1 は N2 の です

 • Nghĩa : N1 này/ đó/kia là của N2
 • Ví dụ :
  この ノート は わたし の です。
  Quyển vở này là cửa tôi
  その じしょ は さとうさん の です。
  Quyển từ điển đó là của bạn Sato
  あの めいし は カリナさん の です。
  Danh thiếp kia là của bạn Karina

4. これ/それ/あれ N1 ですか、N2 ですか

 • Nghĩa :Cái này/ cái đó/ cái kia là N1 hay N2 ?
 • Cách dùng :Với câu nghi vấn dùng để hỏi về sự lựa chọn của người được hỏi. Người được hỏi sẽ lựa chọn N1 hoặc N2. Dạng câu hỏi này, khi trả lời không dùng [はい] ( Vâng/có) hay [いいえ] ( Không), mà sẽ trả lời bằng cách lựa chọn N1 hoặc N2 + です(desu).
 • Ví dụ :
  これ は ノート です、 てちょう です。
  Đây là quyển vở hay sổ tay?
  ノート です。
  Đây là quyển vở
  それ は えんぴつ です、 ポールペン です。
  Đó là bút chì hay bút bi vậy?
  ポールペン です。
  Đó là bút bi

5. これ/それ/あれ は N1 の N2 です

 • Nghĩa : Cái này/ cái đó/ cái kia là N2 của/ về N1
  Trong câu có 2 cách dùng:

Cách dùng 1: N1 giải thích N2 nói về cái gì.

Ví dụ :
これ は コンピューター の 本(ほん) です。
Đây là quyển sách về máy tính

Cách dùng 2: N1 là chủ sở hữu của N2

Ví dụ :
これ は わたし の ほん です。
Quyển sách này là của tôi

*Trong câu hỏi với câu trả lời “ Có” hoặc “ Không” ta thêm [か] vào cuối câu. Câu trả lời [はい] hoặc [いいえ]
Ví dụ :
これ は あなた の ほん です。
Quyển sách này là bạn có phải không?
はい、わたし の です。
Vâng, quyển sách này của tôi
いいえ、わたし の じゃありません。
Không, quyển sách đó không phải của tôi

*Trong câu hỏi N2 là của “ai” (N1), ta dùng danh từ [だれ] (ai). Câu trả lời là [chủ sở hữu] + の です。
Ví dụ :
あれ は だれ の かさ ですか。
Chiếc ô kia là của ai?
さとうさん の です。
Chiếc ô của chị Sato

6. そうですか。

 • Nghĩa : Vậy à!
 • Cách dùng : Được dùng khi người nói tiếp nhận được thông tin mới nào đó và muốn bày tỏ thái độ tiếp nhận của mình đối với thông tin đó.
 • Ví dụ :
  A: この かさ は あわやさん の ですか。
  Chiếc ô này là của bạn Awaya phải không?
  B: いいえ、 あわやさん じゃありません、さとうさん です。
  Không, Không phải, cái ô đó của bạn Sato
  A: そうですか。
  Vậy à!

Chúc các bạn thành công !

CÔNG TY CP DU HỌC THANH GIANG – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THANH GIANG

Lô 18 MBQH Nguyễn Phục – P. Quảng Thắng – TP. Thanh Hóa .

Hotline: (0237) 3.851.936

Tel : 0967 069 487  – 0985 136 418

Website: http://duhocthanhgiang.com /

.

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*