Quy tắc biến âm trong tiếng Nhật

Học Tiếng Nhật Thanh Hóa sẽ giới thiệu những quy tắc biến âm trong tiếng Nhật để các bạn có thể học tiếng Nhật một cách hiệu quả nhất.

Khi học tiếng Nhật, du học Thanh Giang chắc rằng bạn có thể gặp nhiều biến âm trong tiếng Nhật, ví dụ như: “koi” là “tình yêu”, “hito” là người, “koibito” là người yêu. Chữ “hito” được biến thành “bito” cho dễ đọc. Các bạn có thể xem danh sách các ví dụ dưới đây cùng học tiếng Nhật Thanh Hóa.

手 te + 紙 kami = てがみ tegami (ka thành ga) (lá thư)

恋 koi + 人 hito = こいびと koibito (hi thành bi) (người yêu)

国 koku + 家 ka = こっか kokka (ku thành âm lặp tsu nhỏ) (quốc gia)
脱 datsu + 出 shutsu = だっふつ dasshutsu (tsu thành âm lặp tsu nhỏ) (thoát ra)

つけっ放し tsukeppanashi (bật máy móc, điện,… rồi để đó không dùng): hanashi thành panashi

日々: hibi (ngày ngày), chữ 々 là để chỉ lặp lại chữ trước đó, “hi” biến thành “bi”

人々: hitobito (người người), chữ “hito” thứ hai biến thành “bito”

国々: kuniguni (các nước), “kuni” thành “guni”

近頃: chika (gần) và koro (dạo) thành chikagoro = “dạo này” (koro thành goro)

賃金: chin (tiền công) và kin (tiền) thành chingin (tiền công), “kin” thành “gin”

順風満帆: “thuận phong mãn phàn” (thuận lợi như được gió căng buồm), các chữ riêng là “jun + fuu + man + han” thành jumpuumampan

それぞれ: sorezore (lần lượt là, từng cái là)

青空=あおぞら: ao + sora = aozora (bầu trời xanh)

Các bạn có thể thấy rằng cách đọc một số âm trong từ ghép hay từ lặp có thay đổi trong các ví dụ trên. Vậy Tại sao lại biến âm như vậy? Mục đích là để cho dễ đọc và tránh nói nhầm.

Ví dụ chữ 賃金 nếu nói nguyên là “chinkin” thì rất khó phát âm còn nói là “chingin” thì dễ phát âm hơn.

Các âm đục bao giờ cũng dễ phát âm hơn các âm trong, ví dụ “sore zore” dễ phát âm hơn “sore sore”.

>>> Xem thêm: Quá trình của 1 kỳ thi năng lực tiếng Nhật GNK

Một số quy tắc biến âm trong tiếng Nhật

 

(1) Từ ghép hay từ lặp: Hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành hàng “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của hàng “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Học tiếng Nhật Thanh Hóa thấy rằng âm đục có cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký hiệu.
Ví dụ: koi + hito = koibito, 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) Hàng “ka” thì thành hàng “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro

(3) Hàng “sa” thành hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi, 中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) Hàng “ka” mà được tiếp nối bởi một âm hàng “ka” tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki こっき chứ không thành kokuki

(5) Hàng “ha” mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng “ha” sẽ thành hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, katsu + hatsu = kappatsu

Hàng “ha” mà đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ = “っ”) thì thành hàng “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) Hàng “ka” mà đi sau “n” (ん) thì thành hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) Hàng “ha” đi sau “n” (ん) thì thường thành hàng “pa” (phần lớn) hoặc hàng “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) ở ngay trước hàng “pa” hay hàng “ba” hay hàng “ma” thì phải đọc là “m” thay vì “n”

Ví dụ: 根本=こんぽん kompon, 日本橋=にほんばし nihombashi, あんまり ammari.

Check Also

Ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5

Hãy cùng Thanh Giang Seikou học ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5 nhé ! 1. N(địa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *