Bảng tin :
Home » Tag Archives: kinh nghiem hoc tieng nhat

Tag Archives: kinh nghiem hoc tieng nhat

Kinh nghiệm học tiếng Nhật

Sự kế thừa kinh nghiệm học tiếng nhật của những người đi trước luôn là nền tảng, là bài học quý báu cho thế hệ đi sau học tiếng Nhật. Muốn học tiếng Nhật giỏi trước tiên phải chăm chỉ bởi vì học tiếng nhật không giống như những môn học khác. Học tiếng Nhật nhiều khi bắt buộc bạn phải học thuộc lòng, khó có một công thức hay một quy luật nào tuyệt đối đúng cho tất cả các trường hợp. Ví dụ như việc học Hán tự bắt buộc bạn phải viết nhiều đọc nhiều thì mới ... Read More »