THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT

Giáo trình : Mina no Nihongo
Đối tượng : Học viên bắt đầu học tiếng Nhật
Học phí : 5,500,000 VNĐ / Khóa
Khoá học : Sơ cấp N5
Lịch học : Thứ 2->6
Thời gian học : Sáng : từ 7h30 đến 11h00 *** Chiều : từ 13h30 đến 17h00
Địa chỉ : Lô 18 MBQH đường Nguyễn Phục, P.Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa

Cách viết CV