Khoá học:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC 2020

Giáo trình : Mina no Nihongo 1 và 2
Đối tượng : Học viên bắt đầu học tiếng Nhật
Giáo viên : GV Việt Nam và GV Nhật
Khoá học : N5 và N4
Lịch học : Thứ 2->6
Thời gian học : Linh động
Địa chỉ : Lô 18 mặt bằng quy hoạch đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa