Bảng tin :

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC 2021

Giáo trình : Mina no Nihongo 1 và 2
Đối tượng : Học viên bắt đầu học tiếng Nhật
Giáo viên : GV Việt Nam và GV Nhật Bản
Khoá học : N5 và N4
Lịch học : Thứ 2->6
Thời gian học : Linh động
Địa chỉ : Lô 18 MBQH đường Nguyễn Phục, P.Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
Cách viết CV

Cách viết CV